1-4-րդ դասարանների ուսումնական պլան

IMG_2145

2013-2014 ուսումնական տարի

Հիմնական կրթություն. 1-4-րդ դասարաններ

Ուսումնական պլան

Տե՛ս այստեղ

Ուսումնական դասընթացներ Տարեկան ժամաքանակը
I II III IV
Մայրենի 180 216 216 216
Ռուսերեն 72 72 108 108
Անգլերեն 72 72 108 108
Մաթեմատիկա 144 144 144 144
Շախմատ և տրամաբանական այլ խաղեր 36 36 36
Երաժշտություն 72 72 72 72
Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա 72 72 72 72
Մեդիատեխնոլոգիաներ 36 36 36 36
Ես և շրջակաաշխարհը 72 72 72 72
Մարմնակրթություն 108 108 108 108
Սովորողի ընտրած գործունեություն 72 72 72
Ընդամենը 864 972 1044 1008
Լրացուցիչ կրթություն (նախասիրության զարգացում) 108 108 108 108

Ուսումնական պլանի պարզաբանումներ

 1. Ուսումնական պլանը «Ստեղծողի դպրոց. անհատի կրթական պատվեր. մեդիակրթություն» (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) հավելվածն է:
 2. Առաջին դասարան ընդունվում է այն երեխան, ում 6 տարին լրանում է մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը, 2-4-րդ դասարաններ` համապատասխան դասարանի սովորողը  (կամ սովորողի զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստվածության աստիճանին համապատասխան` սահմանված կարգով), ում ծնողն ընտրում է ծրագիրը և սահմանված կարգով կնքում պայմանագիր ուսումնառության մասին:
 3. Դասարանում սովորողների թիվը 20-22 է: Սովորողի ընտրությամբ գործունեության դասընթացները կազմակերպվում են 12-22 հոգիանոց խմբերով:
 4. Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում նշված կարգերը ուսումնական պլանի հավելվածն են: Դրանցում փոփոխությունները դպրոցի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի տնօրենը:
 5. Ուսուցման կազմակերպման մեջ սահմանված կարգով կիրառվում են առկա, հեռավար, առցանց, տնային ուսուցման ձևեր, ուսումնական նախագծերի իրականացում։
 6. Սովորողի ուսումնական գործունեության կազմակերպման և արդյունքների մասին անհրաժեշտ տեղեկությունները սահմանված կարգով էլեկտրոնային գրանցում են ստանում:
 7. Ուսումնական տարին կազմակերպվում է կրթահամալիրի տարեկան ուսումնական օրացույցով: Դրանով որոշված ճամբարներին, ուսումնական ստուգատեսներին, ստեղծագործական հավաքներին, Հանրակրթական դիջիթեքին, ծեսերին և տոներին սահմանված կարգով մասնակցությունը պարտադիր ուսումնական աշխատանք է:
 8. Ուսումնական շաբաթը 6-օրյա է: Շաբաթ օրերը հատկացվում են հայրենագիտական, ուսումնական ճամփորդությունները, ուսումնական-հասարակական նախագծերը, լրացուցիչ կրթության պարապմունքները կազմակերպելուն:
 9. Ուսումնական օրը սկսվում է Ծրագրի 15 րոպե տևողությամբ առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով` սահմանված կարգով և ծրագրով: Պարապմունքի կազմակերպումը սովորողների ուսումնական-հասարակական նախագիծն է:
 10. Ուսուցումը կազմակերպվում է տանը և դպրոցում ուսուցողական թվային միջոցների կիրառմամբ: Դասավանդողը և սովորողը դպրոց են գալիս անհատական նեթբուք-նոթբուքով, տանն ունեն համացանց: Ծրագիրը դպրոցում ապահովում է համացանցից, համակարգչից, էլեկտրոնային գրատախտակից, ձայնագրիչից, ֆոտոխցիկից, բջջային հեռախոսից ուսումնական նպատակներով օգտվելու հնարավորություն:
 11. Մեդիագրադարանը և դպրոցական գրադարանը սովորողին սահմանված կարգով տանը և դպրոցում ապահովում են անհրաժեշտ ուսումնական տպագիր և էլեկտրոնային նյութերով, միջոցներով:
 12. Կրթահամալիրի, դպրոցի կայքերին հետևելը և դրանց աշխատանքին մասնակցելը սովորողի պարտադիր ուսումնական աշխատանք է:
 13. Ուսումնական պարապմունքները սահմանված կարգով ընդմիջվում են ուրախ մարմնամարզությամբ:
 14. Ուսումնական պարապմունքների բացօթյա կազմակերպումը դիտվում է որպես սովորողի իրավունքների իրագործում:
 15. Սահմանված կարգով իրականացվող ուսումնական ճամփորդությունները դասընթացների բաղկացուցիչն են: Սովորողի մասնակցությունն այդ ճամփորդություններին պարտադիր է:
 16. Սովորողը սահմանված կարգով մասնակցում է շրջապատի կամ նյութական միջավայրի բարելավմանն ուղղված նախագծերի իրականացմանը: Այդ աշխատանքը ուսումնական ծանրաբեռնվածության մաս չի կազմում, ստանում է համապատասխան գրանցում:
 17. Սովորողը սահմանված կարգով մասնակցում է պարտադիր ինքնասպասարկմանը` հիգիենիկ պահանջների պահպանում, ուսումնական տարածքի և գույքի խնամք: Այդ աշխատանքը ուսումնական ծանրաբեռնվածության մաս չի կազմում, ստանում է համապատասխան գրանցում:
 18. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով, տևական շրջան Հայաստանից բացակայած, տարբեր պատճառներով ուսումնական ծրագիրը չյուրացրած սովորողի համար կրթական ծրագիրը սահմանված կարգով կարող է կազմակերպվել անհատական ուսումնական պլանով ու ծրագրերով ուսուցում:
 19. Ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացները կազմում են «Իմացումի հրճվանք» ծրագիրը, որի ղեկավար-դասվարը մասնակցում է գործունեության կազմակերպման բոլոր ձևերին:
 20. «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկան ներառում է «Ինձ շրջապատող մարդիկ», «Բնագիտություն», «Տիեզերք», «Հայրենագիտություն», «Բույսերի և կենդանիների խնամք», «Անվտանգ երթևեկություն», «Առողջություն» դասընթացները, որոնք կազմակերպվում են փորձի հիման վրա և բացօթյա` բնագիտական ու բնապահպանական աշխատանքների, բույսերի և կենդանիների խնամքի, հայրենագիտական ուսումնական ճամփորդությունների, ուսումնական նախագծերի ձևով: «Տիեզերքի» ծրագրով երկնային մարմինների մասին գիտելիք սովորողն ստանում է  աստղացուցարանում, աստղադիտակով սեփական դիտումներով:
 21. Օտար լեզուները, մեդիամիջոցներն ու համացանցը  ուսուցանվում և գործածվում են առաջին դասարանից. ապահովվում են օտար լեզուների և թվային միջոցների ամենօրյա կիրառություն: Սովորողն առաջին դասարանից օգտվում է էլեկտրոնային փոստից: Էլեկտրոնային փոստի և էլեկտրոնային օրագրի վարումը` սովորողի և դասավանդողների համար,  ուսումնական բլոգի վարումը` դասավանդողների համար պարտադիր ուսումնական աշխատանք են: Խրախուսվում է սովորողի անձնական ուսումնական բլոգի ստեղծումը և վարումը։
 22. «Մեդիատեխնոլոգիաներ» դասընթացը կազմակերպվում է գործնական աշխատանքի ձևով. սովորողը ծանոթանում է համակարգչային կիրառական ծրագրերի, թվային տեխնիկական միջոցների կիրառմանը: Անհրաժեշտ մեդիահմտությունները ներառվում են նաև մյուս դասընթացների ծրագրերում:
 23. Երաժշտությունը ներառում է երգի, պարի ուսուցում, երաժշտության ունկնդրում, երաժշտական գրագիտություն:
 24. Մարմնամարզությունը, ազգային շարժուն խաղերը  մարմնակրթության բաղկացուցիչն են:
 25. Թատրոնը սովորողի ուսումնական գործունեությունը կազմակերպելու արդյունավետ ձևերից է:
 26. Սովորողը իր ընտրությամբ 2-4-րդ դասարանում շաբաթական 2 ժամ մասնակցում է երաժշտական գործունեության, կերպարվեստի, մարմնամարզության, շախմատի, «Մաթեմատիկան` բանավոր» դասընթացներից մեկին:
 27. Լրացուցիչ կրթության դասընթացների` օտար լեզվի, մաթեմատիկայի, դաշնամուրի, ազգային նվագարանի, վոկալի, պարի, կերպարվեստի, խեցեգործության, շախմատի, մարզաձևի (լող,ֆուտբոլ, բասկետբոլ, ձեռքի գնդակ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս, գեղարվեստական մարմնամարզություն, թեթև ատլետիկա) և այլ դասընթացների կազմակերպման համար սովորողի ծնողի հետ կնքվում է լրացուցիչ կրթության պայմանագիր` որպես ուսումնառության պայմանագրի հավելված:
 28. Ուսումնական պլանի և ուսումնական ծրագրերի կատարողականն արտացոլվում է սովորողների էլեկտրոնային օրագրերում, դպրոցի ղեկավարի, դասավանդողների էլեկտրոնային բլոգներում և սահմանված կարգով ներկայացվող էլեկտրոնային կիսամյակային հաշվետվություններում:
 29. Սովորողի ուսումնական աշխատանքը գնահատանիշով չի գնահատվում:  Կիսամյակի վերջում յուրաքանչյուր սովորողի համար սահմանված կարգով լրացվում է զարգացման բնութագիր: Բնութագրում ներկայացվում են սովորողի արժեքային համակարգը, նրա կողմից յուրացված գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների որակական բնութագիրը, սովորողի զարգացման մոտակա պլանը: Յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում սովորողի անհատապես և խմբով կատարած աշխատանքները, այդ թվում` սովորողի մասնակցությամբ ստեղծված և էլեկտրոնային ցանցերում տեղադրված բոլոր նյութերի հղումները, գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառից աշխատանքների լավագույն նմուշների էլեկտրոնային տարբերակները ներկայացվում են նրա բլոգում (էջում):  Սովորողի ծնողը սահմանված կարգով մասնակցում է իր երեխայի բնութագրի, բլոգի վարման աշխատանքներին։
 30. Սովորողի ստեղծած այլ տեսակի արդյունքները սահմանված կարգով ներկայացվում են ցուցադրություններում, ցուցահանդեսներում, ստեղծագործական հավաքներում:
 31. Չորրորդ դասարանի վերջում գնահատման կենտրոնը սահմանված կարգով անցկացնում է ուսումնական աշխատանքի արդյունքների ուսումնասիրություններ:

3 Responses to 1-4-րդ դասարանների ուսումնական պլան

 1. Էլեն Հովսեփյանասում է՝

  👄👄👄👄👄👄👄👄👄

  Like

 2. Էլեն Հովսեփյանասում է՝

  👄👄👄👄👄👄
  👍👍👍👍👍👍
  😍😍😍😍😍😍

  Like

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s